Artiklar

Risker och möjligheter med nya LOU

Publicerat

ID-10078218_mrpuenLagen om offentlig upphandling är en lagstiftning i ständig förändring. Mindre förändringar görs av lagen i stort sett varje år och därtill kommer en omfattande domstolspraxis som påverkar hur vi kan arbeta praktiskt med upphandling. I våras antogs nya EU-direktiv och det innebär att vi står inför den största förändringen av lagen sedan nya förfarandedirektiv antogs förra gången, 2004. Den gången tog Sverige väldigt lång tid på sig att genomföra bestämmelserna i svensk lag så den här gången har regeringen förberett sig bättre. Redan nu finns förslag till hur en ny lagstiftning i Sverige skulle kunna se ut.

Ledord denna gång, liksom vid den förra direktivändringen, är förenkling och ökad flexibilitet. Lagtexten i sig kan knappast ses som särskilt mycket enklare än tidigare. Den är fortfarande omfattande, detaljerad och inte helt enkel att förstå i alla delar. Om man däremot ser till möjligheten att göra en bra upphandling och en god affär tror jag att möjligheterna till detta ökar. Den som tror att upphandling kommer att bli så enkel att det kan utföras av personer utan utbildning och erfarenhet inom området kommer att bli besviken. Kraven på juridisk och inköpsteknisk kompetens kommer alltjämt att vara så höga att upphandling även fortsättningsvis kommer behöva genomföras av kvalificerade personer.

Utbildning om nya upphandlingsdirektiven och nya LOU

Vilka är då de största förändringarna i den kommande lagen? I mina ögon är de ökade möjligheterna till förhandling den kanske största förändringen. Därutöver är en annan stor nyhet de ökade möjligheterna att ställa sociala krav och miljökrav. För båda dessa ändringar kommer sannolikt det svenska överprövningsklimatet medföra att vi får vänta rätt länge innan vi får juridisk klarhet i vad som faktiskt är möjligt att göra inom ramen för den nya reglerna. Sammantaget kommer LOU att ändras i en hel rad avseenden. Vill du lära dig mer om de nya reglerna erbjuder vi på Peak Procurement redan nu en utbildning med fokus på de mest väsentliga ändringarna och status i lagstiftningsarbetet, som förväntas pågå åtminstone till 2016. Vi kommer då ut till er och genomför utbildningen på plats – ett kostnadseffektivt sätt att utbilda flera personer i er organisation. Läs mer här.

Vi hjälper er att dra fördel av de nya direktupphandlingsreglerna

En förändring av LOU som redan har skett är att förutsättningarna för att genomföra direktupphandling har ändrats. För att ta tillvara de möjligheter som det skapar och undvika de värsta blindskären har vi på Peak Procurement har tagit fram tre erbjudanden i syfte att hjälpa upphandlande myndigheter göra bättre affärer, men samtidigt svara upp mot lagens nya krav. Läs mer här.