Efterfrågade utbildningar

Vi på Peak Procurement genomför ett stort antal utbildningar varje år, både i form av öppna kurser och i form av uppdragsutbildningar där vi skräddarsyr och genomför utbildningar på plats hos kunden.

Här nedan presenterar vi två av de utbildningar som är särskilt efterfrågade bland upphandlande myndigheter just nu.

1. Grundkurs och Fördjupning LOU

1 januari 2017 trädde nya LOU i kraft. Lagen genomgick en del omfattande förändringar som är viktiga att känna till för den som arbetar med upphandling och inköp inom offentlig sektor. På utbildningarna behandlas regelverket samtidigt som reglernas konsekvenser för det praktiska upphandlingsarbetet analyseras och diskuteras.

Ur innehållet:

 • Lagens uppbyggnad och innehåll
 • Vad omfattas av lagen och vad är undantaget?
 • Särskilt viktiga definitioner
 • Principerna för offentlig upphandling
 • Tröskelvärden och upphandlingsförfaranden – öppet förfarande, selektivt förfarande, förhandlat förfarande, innovationspartnerskap m.m.
 • Upphandlingar som inte omfattas av direktivet – förenklat förfarande, urvalsförfarande och direktupphandling
 • Grunderna om ramavtal
 • Tekniska specifikationer, lagens begrepp för kravspecifikationen
 • Annonsering, tidsfrister och kommunikation
 • Grunderna i leverantörskvalificering – uteslutning, kontroll av leverantörens lämplighet och kvalificering av deltagare
 • Utvärdering och tilldelning av kontrakt
 • Avtalsspärr och tilldelningsbeslut
 • Miljöhänsyn och sociala hänsyn
 • Rättsmedel – överprövning av upphandling, överprövning av avtals giltighet, skadestånd, upphandlingsskadeavgift och tillsyn

I fördjupningsdelen behandlas ytterligare områden, såsom:

 • Metoder för utformning av krav – så ställs krav på leverantören och krav på upphandlingsföremålet
 • Avtalsvillkorens funktion som krav, under upphandlingen och vid avtalstiden
 • Förutsättningarna för att genomföra förhandlat förfarande
 • Utvärdering, tilldelningskriterier och utvärderingsmodeller
 • Ramavtal – fördjupning. Olika modeller av ramavtal och avrop
 • Dynamiska inköpssystem
 • Regler om ändring och avslutande av kontrakt.
 • Uppdelning av kontrakt

Vi genomför utbildningen på plats hos er. Det är ett kostnadseffektivt sätt att ge flera medarbetare tillgång till en nödvändig utbildning.

2. Effektiv utvärdering av kvalitet

Vid upphandling av tjänster finns det ofta ett stort behov av att kunna beakta leverantörens kompetens och lämplighet eller andra kvalitativa aspekter i utvärderingen när upphandlingen ska avgöras. För upphandlande myndigheter är det ett särskilt utmanande område, då det gäller att hålla sig inom ramen för upphandlingslagstiftningen, samtidigt som det är önskvärt att utmana både regelverk och traditioner för att kunna premiera kvalitativa tjänsteleveranser.

Utbildningen riktar sig till personer som deltar i upphandling av tjänster där det finns särskilt stora behov av att fånga leverantörens kompetens och kreativitet. Ofta är detta fallet i olika typer av konsulttjänster. Utbildningen riktar sig till såväl upphandlare som har viss erfarenhet av att göra upphandlingar som personer som medverkar som beslutsfattare, beställare eller kravställare i denna typ av upphandlingar.

Utbildningens fokus ligger på utvärdering men behandlar även andra delar av upphandlingsarbetet som är viktigt vid upphandling av denna typ av tjänster.

Utbildningens innehåll, i urval:

 • Upphandlingens sammanhang – varför är kvalitet, kreativitet och kompetens i fokus?
 • Genomgång av de förutsättningar som LOU ger för upphandling och utvärdering av kvalitet
 • Genomgång av utvärderingsmetoder som syftar till att hitta den bästa leverantören med avseende på kompetens och kreativitet, t.ex. intervjuer, presentationer, fiktiva uppdrag
 • Hur ska utvärderingsarbetet bedrivas, vilka ska delta etc.?
 • Utvärderingsmodeller
 • Prissättning

Intresserad?

Tveka inte att kontakta oss för att diskutera innehåll och få en offert.