Känns någon av följande situationer igen?

  • En förestående offentlig upphandling är affärskritisk – det får bara inte gå fel med några detaljer och ni måste optimera era möjligheter att vinna affären
  • Ni har ett bra och unikt erbjudande, men ni kommer inte till er rätt i offentliga upphandlingar idag p.g.a. kravställning eller utvärdering
  • Ni levererar till offentlig sektor idag, men vill bredda eller fördjupa affären och letar efter verktygen för att ta nästa steg
  • Ni är ett nystartat företag med fokus på offentlig sektor – ni behöver veta vad ni särskilt ska tänka på för att kunna delta och vinna i offentliga upphandlingar
  • M.m.

För att vara framgångsrik i er försäljning mot offentlig sektor räcker inte ett bra erbjudande. Det krävs även kunskap om hur offentliga, upphandlande myndigheter genomför sina upphandlingar och hur ert erbjudande ska paketeras och säljas mot en offentlig kund. Med rätt stöd kan de flesta företag öka sin försäljning mot offentlig sektor väsentligt. Det stödet får ni av oss, vare sig ni är ett nystartat företag eller en global koncern och vare sig ni står inför en konkret anbudslämning eller vill se över era säljprocesser.

Kontakta oss direkt, eller läs mer om våra tjänster – Rådgivning, Upphandling och Utbildning.