Känns någon av följande situationer igen?

  • Hela organisationens inköp behöver ses över för att hitta konkret besparingspotential
  • En situation har uppstått med en stor eller affärskritisk leverantör och ni ska sätta er vid förhandlingsbordet
  • Ni vill identifiera områden där det är möjligt att genomföra betydande kostnadsbesparingar
  • Avtalslösa leverantörsrelationer har identifierats och behöver hanteras
  • Det råder resursbrist och ett par konkreta upphandlingsprojekt är på väg in
  • Ni har problem med leveranser som håller dålig kvalitet eller har andra brister
  • M.m.

Peak Procurement har omfattande erfarenhet av att hjälpa privata företag med väldigt varierande utmaningar inom inköps- och upphandlingsområdet, vare sig det handlar om konkret analysarbete i form av spendanalyser för hela företaget eller behovs- och marknadsanalyser inför en konkret upphandling, projektledning av hela upphandlingar, förhandlingar och avtalsskrivning, rådgivning i avtalsfrågor eller något annat.

Kontakta oss direkt, eller läs mer om våra tjänster – Rådgivning, Upphandling och Utbildning.