Känns någon av följande situationer igen?

  • Verksamhetskritiska avtal håller på att löpa ut
  • Alla upphandlare har fullt upp – det råder resursbrist för att stötta med upphandlingar/avrop
  • Det strategiska inköpsarbetet blir lidande
  • Inköpsfrågorna måste få större uppmärksamhet i chefsledet och hos ledningen
  • En avtalsdiskussion har uppstått med en stor och viktig leverantör
  • Det är svårt att få till bra planering och framförhållning – det blir för många brandkårsutryckningar
  • Styrning och mätning av inköpsarbetet behöver ses över, men det hinns inte med och vi vet inte riktigt hur vi ska gå tillväga
  • Inköpsavdelningens resurser behöver fortbildas
  • Avtalsförvaltningen och avtalsuppföljningen saknar struktur och hanteras alltför olika inom organisationen
  • M.m.

Peak Procurement har omfattande erfarenhet av att hjälpa organisationer med väldigt varierande utmaningar inom inköps- och upphandlingsområdet, vare sig det handlar om konkret hjälp med en specifik upphandling eller ett omfattande avrop, rådgivning i specifika eller allmänna avtalsfrågor, en organisationsöversyn, skräddarsydda utbildningar för ledningen/chefer, införandet av kategoristyrning, en kvalitetsgranskning av inköpspolicyn, fortbildning för upphandlarna eller något annat.

Kontakta oss direkt, eller läs mer om våra tjänster – Rådgivning, Upphandling och Utbildning.