Om Peak Procurement

Experter på inköp och offentlig upphandling

Peak Procurement hjälper företag och offentliga organisationer att bedriva inköps- och upphandlingsverksamhet i toppklass. Vi har spetskompetens inom offentlig upphandling och LOU.

Utifrån våra dokumenterade och strukturerade processer anpassar vi våra tjänster efter era förutsättningar och behov. Oavsett var ni som individ eller organisation befinner er när det gäller inköps- och upphandlingsverksamhet hjälper vi er att prestera bättre imorgon än vad ni gör idag.

Vi har erfarenheten och kunskapen för att hjälpa er att skapa värde i alla delar av inköpsverksamheten.

Företaget ägs och drivs gemensamt av Magnus Nilsson och Johan Söderberg.

Magnus Nilsson

Magnus är inköps- och upphandlingskonsult med mer än 20 års branscherfarenhet. Han har mycket omfattande erfarenhet av såväl praktiskt som teoretiskt arbete inom offentlig upphandling och med tillämpning av LOU.

Magnus har erfarenhet av att leda och genomföra upphandlingar av såväl tjänster, varor som byggentreprenader. Han arbetar fortlöpande med att ta fram, utveckla och anpassa metoder och modeller (affärsupplägg, processer, styrdokument, kravställning, prissättning, anbudsutvärdering etc.) och medverkar vid implementering och tillämpning av dessa hos kunder.

Magnus har omfattande erfarenhet av att ta fram och genomföra utbildningar, från grund- till universitetsnivå. Det har gett honom mycket god pedagogisk erfarenhet. Han har även stor erfarenhet av att granska upphandlingar (bl.a. på uppdrag av Riksrevisionen och kommunala revisorer) och av utredningsarbete med anknytning till offentlig upphandling.

Under sina sex år på NOU (nuvarande Konkurrensverket) arbetade Magnus med tillsyn, regeringsstöd och information samt opartiskt stöd och rådgivning till leverantörer och upphandlande myndigheter. Han var även medlem i två av Europeiska kommissionens arbetsgrupper för offentlig upphandling.

Magnus är som person serviceinriktad, strukturerad, noggrann och lösningsorienterad och har en mycket god kommunikativ förmåga.

Johan Söderberg

Peak Procurement - Johan Söderberg

Johan är inköps- och upphandlingskonsult med omfattande erfarenhet inom området. Han har arbetat med inköps- och upphandlingsfrågor i drygt tio år i såväl svensk som internationell miljö. Han har bl.a. erfarenhet som konsult och som anställd på ett stort statligt bolag.

Johan har omfattande praktisk erfarenhet av att upphandla såväl kvalificerade tjänster, varor som IT, både för upphandlande myndigheter och för privata företag. Han har erfarenhet av att leda såväl större som mindre upphandlings- och avropsprojekt samt av att leverera rådgivningstjänster generellt inom inköps- och upphandlingsområdet.

Johan har även stor erfarenhet av strategiskt inköpsarbete såsom organisationsutveckling och kategoristyrning.

Johan har under åren tagit fram och genomfört en rad olika utbildningar, både på grund- och fördjupningsnivå, och inom en rad olika inköps- och upphandlingsrelaterade områden (t.ex. strategiskt inköp, avtalsförvaltning, kravställning och projektledning).

Johans personlighet präglas av handlingskraft, kreativitet och noggrannhet. Han uppskattas även för sitt lättsamma sätt och sin förmåga att entusiasmera arbetsgrupper.

Integritetspolicy

För mer information om hur Peak Procurement hanterar dina personuppgifter och cookies vid besök på vår webbplats, se vår Integritetspolicy.