Peak Procurement erbjuder rådgivning inom ett stort antal områden med anknytning till inköp och upphandling. Vår rådgivning spänner från att ge ett konkret råd i en specifik fråga eller upphandling till övergripande stöd i affärs- och inköpsprocesser och utveckling av hela verksamheter.

Vi har omfattande erfarenhet och kompetens inom affärsjuridik, avtalsrätt, offentlig upphandling, projektledning, styrning och mätning av inköps- och upphandlingsverksamhet, kvalificerade säljprocesser m.m.

Rådgivningsuppdragens tre delar

All rådgivning bygger på en förståelse för kundens situation och en samsyn kring målet med rådgivningen. Vi delar in rådgivningsuppdragen i tre delar: data- och faktainsamling, analys och rekommendation. Momenten anpassas efter det konkreta uppdraget – ibland är ett enkelt telefonsamtal allt som behövs och i andra fall levereras skriftliga rapporter och muntliga föredragningar.

Vilka mål och utmaningar behöver din organisation hjälp med? Kontakta oss direkt, eller läs mer om vad vi erbjuder för Upphandlande Myndigheter, Leverantörer och Privata företag.