Rådgivning

Vi har omfattande erfarenhet och kompetens inom affärsjuridik, avtalsrätt, offentlig upphandling, projektledning, styrning och mätning av inköps- och upphandlingsverksamhet, kvalificerade säljprocesser m.m.

Tillvägagångssätt

All rådgivning bygger på en förståelse för kundens situation och en samsyn kring målet med rådgivningen. Vi delar in rådgivningsuppdragen i tre delar: data- och faktainsamling, analys och rekommendation. Momenten anpassas efter det konkreta uppdraget – ibland är ett enkelt telefonsamtal allt som behövs och i andra fall levereras skriftliga rapporter och muntliga föredragningar. Vilka mål och utmaningar behöver din organisation hjälp med? Kontakta oss direkt eller läs mer om våra andra tjänster, Upphandling och Utbildning.