Upphandling

Peak Procurement har omfattande erfarenhet från såväl privata som offentliga upphandlingar med en spjutspetskompetens kring offentlig upphandling, kravställning och utvärdering.

Vi har genomfört en rad upphandlingar från start till mål av kontrakt och ramavtal för varor, tjänster och entreprenader inom olika verksamhetsområden med en tyngdpunkt inom IT och komplexa/kreativa tjänsteleveranser.

Vi har deltagit i allt från mindre anskaffningar till upphandlingar med kontraktsvärden överstigande två miljarder och omfattande ramavtalsupphandlingar.

Stöd i hela eller delar av upphandlingsprocessen

Peak Procurement tar ofta ett helhetsansvar och levererar ett upphandlingsprojekt från uppstart hela vägen till tecknat avtal och genomförd efterannonsering. Vi kan även stötta enbart i utvalda delar av processen, t.ex.

 • genomföra förstudier, behovs- och marknadsanalyser m.m.,
 • ge stöd i kravställningsarbetet, 
 • ta fram en utvärderingsmodell,
 • kvalitetssäkra förfrågningsunderlaget,
 • annonsera och hantera frågor och svar under anbudstiden,
 • bistå med kvalificering av leverantörer och utvärdering av inkomna anbud,
 • upprätta avtal,
 • genomföra uppstartsmöten och implementera tecknade avtal.

Vi skräddarsyr helt enkelt vår insats efter ert behov.

Exempel på genomförda upphandlingar:

 • Kreativa koncept- och reklambyråtjänster
 • Byggentreprenad
 • Entreprenader och tekniska konsulter för olika infrastrukturprojekt
 • Hårdvara, mjukvara, införandeprojekt och omfattande supporttjänster vid uppbyggnad av redundanta datahallar och infrastruktur
 • Ramavtalsupphandlingar inom skydds- och säkerhetsområdet
 • Utvecklings- och analystjänster
 • Datakommunikationstjänster
 • Rekryteringstjänster
 • Strategisk kommunikation
 • Driftentreprenader inom vård och omsorg
 • Driftentreprenader av idrottsanläggningar
 • Lokalvård
 • Restauratörtjänster
 • Måltidstjänster

Avrop

Peak Procurement hjälper kunder med små och stora avrop från t.ex. statliga ramavtal på IT-området, profil- och presentartiklar, företagshälsovård och konsulttjänster.

 

Direktupphandling

En stor del av en organisations inköp och upphandlingar sker i form av direktupphandlingar. Peak Procurement kan stötta med att ta fram riktlinjer och mallar för en organisations användning av direktupphandling, men kan även hjälpa till med konkurrensutsättning och avtalstecknande för enskilda direktupphandlingar.

Vilka upphandlingar eller avrop behöver din organisation hjälp med? Kontakta oss direkt, eller läs mer om våra andra tjänster, Rådgivning och Utbildning.