Peak Procurement har omfattande erfarenhet från såväl privata som offentliga upphandlingar med en spjutspetskompetens kring offentlig upphandling, kravställning och utvärdering.

Vi har genomfört en rad upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader inom olika verksamhetsområden med en tyngdpunkt inom IT och komplexa/kreativa tjänsteleveranser. Vi har deltagit i allt från mindre anskaffningar till upphandlingar med kontraktsvärde överstigande två miljarder.

Exempel på genomförda upphandlingar:

 • Kreativa koncept- och reklambyråtjänster
 • Byggentreprenad
 • Hårdvara, mjukvara, införandeprojekt och omfattande supporttjänster vid uppbyggnad av redundanta datahallar och infrastruktur
 • Utvecklings- och analystjänster
 • Datakommunikationstjänster
 • Rekryteringstjänster
 • Strategisk kommunikation
 • Driftentreprenader inom vård och omsorg
 • Driftentreprenader av idrottsanläggningar
 • Lokalvård
 • Restauratörtjänster
 • Måltidstjänster

Avrop

Peak Procurement har även hjälpt kunder med små och stora avrop från bl.a. de statliga ramavtalen rörande e-förvaltningsstödjande tjänster, licensförsörjning, IT-konsulttjänster, profil- och presentartiklar, företagshälsovård och managementkonsulttjänster.

Direktupphandling

En stor del av en organisations inköp och upphandlingar sker i form av direktupphandlingar. Med lagändringarna som infördes i LOU, LUF och LUFS i juli 2014 ökade utrymmet för att göra affärer i form av direktupphandlingar, samtidigt som en del nya krav ställs på hur en upphandlande myndighet hanterar dessa. Peak Procurement erbjuder ett strukturerat stöd i tre delar för att omhänderta en organisations användning av direktupphandling. Läs mer om vårt erbjudande här.

 

Vilka upphandlingar eller avrop behöver din organisation hjälp med? Kontakta oss direkt, eller läs mer om vad vi erbjuder för Upphandlande Myndigheter, Leverantörer och Privata företag.