Utbildning

Peak Procurement har omfattande erfarenhet av att ta fram och genomföra utbildningar. Vi erbjuder såväl grundutbildningar som fördjupningsutbildningar. Vi utbildar regelbundet för några av landets främsta utbildningsföretag inom inköp och offentlig upphandling. Vi är även föreläsare på universitetsnivå. En förutsättning för att få agera utbildningsledare för Peak Procurement är att föreläsaren har såväl djup teoretisk kunskap som omfattande praktisk erfarenhet. Utifrån era specifika förutsättningar och behov anpassar vi tillsammans med er utbildningarna efter era önskemål. Vi strävar efter att kursdeltagarna direkt efter utbildningen ska kunna omsätta sina nya kunskaper i praktisk tillämpning. Om ni vill kan vi genomföra utbildningarna på plats hos er.

Utbildningar för offentlig sektor

Bland våra utbildningar för offentlig sektor kan följande nämnas:
 • Grundutbildning i offentlig upphandling och LOU
 • Fördjupningsutbildning i offentlig upphandling och LOU
 • Kravställning
 • Strategiskt inköp för Upphandlande Myndigheter
 • Avtalsförvaltning
 • Anbudsutvärdering
 • Ramavtal
 • Framtagande av förfrågningsunderlag
Vår erfarenhet visar att om en organisation ska kunna leverera upphandlingsarbete i toppklass krävs att inte bara upphandlings- eller inköpsavdelningen är utbildade inom området utan även beställare, avropare, kravställare, beslutsfattare och politiker behöver utbildning. Vi har utbildningar som riktar sig till samtliga dessa grupper. Vilket behov av utbildningar och fortbildningar har din organisation? Kontakta oss direkt, eller läs mer om våra andra tjänster, Rådgivning och Upphandling. Här kan du också läsa mer om två av våra utbildningar som är särskilt efterfrågade just nu.

Utbildningar för leverantörer

Vi genomför även utbildningar som riktar sig till leverantörer. Vi vänder oss både till företag som redan levererar till offentlig sektor och företag som inte gör det sedan tidigare. Med vår djupa kunskap om offentlig upphandling och goda kunskaper om hur inköpare tänker och agerar vet vi att våra utbildningar bidrar till att ni blir mer framgångsrika vid er försäljning till offentlig sektor. Bland våra utbildningar för leverantörer kan följande nämnas:
 • Grundutbildning i offentlig upphandling och LOU
 • Fördjupningsutbildning i offentlig upphandling och LOU
 • Framgångsrik försäljning till offentlig sektor
Vi genomför utbildningar som riktar sig till företagsledningar, försäljningschefer, bid managers, säljare m.fl. Vilket behov av utbildningar och fortbildningar har din organisation? Kontakta oss direkt, eller läs mer om våra andra tjänster, Rådgivning och Upphandling.